This article pertains to Combine OverWiki.
This page is fully protected. Click for more information.

OverWiki:Featured articles/cs

From Combine OverWiki, the original Half-Life wiki and Portal wiki
Jump to: navigation, search

This article pertains to Combine OverWiki.
This page is fully protected. Click for more information.

Gordon Antlions Striders coast.jpg

Doporučené články na wiki jsou články, které představují to nejlepší, co Combine Combine OverWiki nabízí. Nominovat je může kterýkoli uživatel, ale status kvalitního článku jim mohou udělit pouze členové týmu OverWiki.

Stav článku je označen logem F, G nebo S v pravém horním rohu nebo příslušným štítkem správy článku. Před dosažením statusu kvalitního článku prochází článek často procesem čištění v rámci našeho projektu čištění. Jakýkoli posun článku v žebříčku statusu kvality, který je výsledkem nedávné kopírovací úpravy nebo přidání nového obsahu, je uveden v aktualizacích obsahu.

Featured article logo.svg
Doporučené články
[edit]

Aby mohl být článek považován za doporučený článek, měl by:

 • Obsahovat prakticky všechny dostupné informace týkající se daného tématu a zahrnovat kompletní multimediální pokrytí
 • Mít dobrý pravopis a styl psaní
 • Neobsahovat žádné spekulace
 • Nemít žádné nevyřešené spory
 • Odkazovat na řádné zdroje
 • Mít rozvržení a formátování konzistentní s ostatními články
 • Týkat se předmětu, který není náchylný k rychlým změnám či aktualizacím
 • Mít reprezentativní délku a multimediální pokrytí

Doporučené články jsou společným úsilím spousty editorů a jsou společně propagovány týmem OverWiki. Pokud článek splňuje všechny požadavky, bude propagován na začátku dalšího dostupného měsíce a bude zobrazen na Hlavní stránce (viz fronta).

Good article logo.svg
Dobré články
[edit]

Pokud je článek příliš krátký ale stále velmi kvalitní, je nazýván dobrým článkem. To zahrnuje články, které:

 • Se týkají všech nebo téměř všech otázek souvisejících s tématem, ale nezacházejí do hloubky
 • Postrádají některé obrázky, zvuk nebo videa
 • Jsou zcela kompletní, ale pravděpodobně budou muset být brzy aktualizovány
 • Jsou zcela kompletní, ale nemají reprezentativní délku a/nebo multimediální pokrytí
 • Jsou zcela kompletní, ale nejsou dostatečně významné, aby mohly být v blízké budoucnosti doporučeny

Článkům by měl být udělen status dobrých článků pouze po společném rozhodnutí alespoň dvou členů týmu.

Safe article logo.svg
Bezpečné články
[edit]

Když je článek čistý, ale nemá velký obsah, je považován pouze za bezpečný článek. Aby tak mohl být označen, musí poskytovat základní pokrytí svého tématu a být plně integrován do struktury OverWiki. Toto je také cílový status kvality pro Články s citacemi.

Rozpracované články[edit]

PICTURE12.png
Čisté články připravené k posouzení
[edit]

Když článek projde procesem vyčištění a nejspíše dosáhne statusu kvality po posouzení členem týmu, je označen jako čistý článek připravený k posouzení.

Doll2.png
Články k vyčištění
[edit]

Pokud má článek příliš mnoho problémů (například špatné formátování, problémy se strukturou, tvrzení bez zdrojů, špatná čeština/angličtina), ale jeho vyčištění by zahrnovalo spíše kopírování než zásadní doplnění, je považován za článek k vyčištění.

Signicon003a.png
Připravované články
[edit]

Pokud je článek pouze návrhem a postrádá hlavní, zásadní části obsahu, potřebuje náročnou údržbu, aby mohl být začleněn do wiki, nebo se na něm po nedávném vytvoření stále pracuje, je jednoduše označen jako připravovaný článek.